lesnymundur / NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIE"Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność"

Polecam książkę "Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność", której jestem współautorem.

 

Ze strony Nadleśnictwa Przedborów...
Obchody 85 – lecia powstania Lasów Państwowych oraz wiele pomniejszych uroczystości z tym związanych, zainspirowały nas, pracowników obecnego Nadleśnictwa Przedborów, do poszukiwań początków powstania naszego nadleśnictwa.
          Na początku 2010 r. pod przewodnictwem Nadleśniczego „ukonstytuował” się zespół redakcyjny , w którego skład weszli: Wojciech Bąk, Jan Cybulski, Stanisław Frąckowiak, Antoni Filipowicz, Paweł Komorowski, Józef Kulawinek i Marek Nowel. Ponadto wspomogli nas swoją wiedzą: Leszek Pręcikowski - "poszukiwacz rzeczy najdawniejszych" oraz prof. Józef Broda, nieoceniony konsultant i recenzent.
          Zasadniczym zadaniem zespołu stało się zebranie i opracowanie materiałów do wydania książkowego monografii o naszym Nadleśnictwie. Oficyna Wydawnicza „KULAWIAK” z Ostrzeszowa podjęła się jej wydania. Nieskromnie możemy powiedzieć, że doskonały efekt końcowy pokazał, iż warto było poświęcić trochę czasu i zaangażowania w powstanie książki.
          Początków Nadleśnictwa należało szukać jeszcze przed I wojną światową. Obecny obszar, składającego się z czterech obrębów, będących dawniej samodzielnymi nadleśnictwami, z równie bogatą i jeszcze starszą historią (Węglewice i Sokolniki) zainspirowały nas do podjęcia próby opracowania i napisania całościowej historii Nadleśnictwa Przedborów.
          W celu dotarcia do źródeł powołania wyżej wspomnianych jednostek administracji leśnej postanowiliśmy przejrzeć dokumenty dotyczące tych nadleśnictw, jakie jeszcze zachowały się w Archiwach Państwowych w Poznaniu, Łodzi i Kaliszu.
          W opracowaniu staraliśmy się wyodrębnić niejako dwie oddzielne części. Pierwsza, objętościowo niewielka, ale jakże historycznie ciekawa, objęła okres dziejów pogranicza wielkopolsko – śląskiego oraz Nadleśnictwa Wanda do II wojny światowej. Ten dział powstał na podstawie bardzo bogatych źródeł historycznych, zwłaszcza kartograficznych. Pozostała zaś część pracy, znacznie obszerniejsza, zawierająca ogromny materiał informacyjny o Nadleśnictwie i jego pracownikach, ma charakter kroniki, dotyczącej zarówno przeszłości, jak i spraw bieżących.
          Ponieważ niniejsza książka jest przeznaczona głównie dla miejscowej społeczności leśników i osób zatrudnionych w naszym Nadleśnictwie, to nawet ta niewielka garść informacji będzie miała dla nich i ich bliskich ogromne znaczenie. Liczymy przede wszystkim na to, że Nasze wspólne narodowe dobro jakim jest LAS nabierze nowego wymiaru, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również kulturowym.
          Sądzimy ponadto, że bogactwo przekazu, często zaskakującego swoją treścią pisaną, oraz formą ikonograficzną, zainteresuje szersze grono osób, którym blisko jest do naszych lasów "onegdaj i tudzież".
Darz Bór
UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).

UWAGA!
Nie udzielam darmowych porad genealogicznych, ani też nie prowadzę badań genealogicznych "za friko". Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o swoich przodkach leśnikach mogą je uzyskać odpłatnie, na ogólnych zasadach przyjętych przez biura poszukiwań genealogicznych.

Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Przygotowuję obecnie Internetowy Suplement do mojej książki Ludzie lasu i ich mundur.
Będzie to Suplement internetowy - gdyż Lasy Państwowe (pomimo olbrzymiego zainteresowania wznowieniem mojej książki o dziejach leśnego munduru) na dzień dzisiejszy nie są zainteresowane drugim jej wydaniem. Tymczasem na przestrzeni wielu lat,
które minęły od I-go wydania tej książki, udało mi się zgromadzić nowe, ciekawe wiadomości i materiały tyczące się historii leśnego uniformu...
Obecnie intensywnie gromadzę materiał ikonograficzny do owego Suplementu, dlatego też, jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, to serdecznie proszę o przesłanie skanów tych fotografii na mój adres mailowy:

leszek_precikowski@o2.pl

Materiały te zamieszczę w powstającym Suplemencie, podając pełny opis i źródło ich pochodzenia.
Jeśli ktoś posiada akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego powyżej maila. Fotografie te również znajdą się w Suplemencie.
Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Materiały takie będę zamieszczał w Suplemencie do Ludzi lasu i ich munduru.
Z leśnym pozdrowieniem:
Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski


POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© Leszek S. Pręcikowski
 
 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www