lesnymundur / Leszek S. Pręcikowski
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 

mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur

LESZEK SŁAWOMIR PRĘCIKOWSKI - CZYLI SŁÓW KILKA O AUTORZE TEGO SERWISU INTERNETOWEGO:

Leszek Sławomir Pręcikowski ( ur. w 1965 r. w Końskich) – autor książki "Ludzie lasu i ich mundur" [wyd.: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych] , pierwszej (i jak dotąd jedynej) w Polsce publikacji książkowej poświęconej historii munduru leśnika, będącej swoistą wizytówką Lasów Państwowych. Z zamiłowania i wykształcenia leśnik-ekolog; wieloletni strażnik Straży Ochrony Przyrody; historyk leśnictwa i Słowiańszczyzny.

    Jako twórca aktualnie zajmuje się dziejami lasów i leśnictwa, a zwłaszcza historią munduru leśnego. Koncentruje się na poznaniu i udokumentowaniu dziejów poszczególnych nadleśnictw, naszych leśnych małych ojczyzn. Swoje publikacje kieruje do tych, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu historii lasów i leśnictwa w ujęciu regionalnym.
 
    W pracy naukowej zajmuje się także najnowszą historią Słowiańszczyzny, głównie dziejami ruchu słowiańskiego po II wojnie światowej (tzw. "nowego ruchu słowiańskiego"), w tym losami Komitetu Słowiańskiego w Polsce.

    Ponadto
specjalizuje się w zakresie prawa ochrony przyrody i środowiska oraz w problematyce chirurgii drzew. Pozostaje członkiem-założycielem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego, pełniąc funkcję eksperta/pełnomocnika tej organizacji.
 

   Swoje książki wydaje poprzez Lasy Państwowe (druk m.in. w Oficynie Wydawniczej FOREST). Artykuły naukowe publikuje na łamach wielu periodyków, m.in.: Slavia Orientalis, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej,
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, Karta, Rocznik Łódzki, Polski Uniwersytet Ludowy, Przyroda Polska, Trybuna Leśnika, Przegląd Leśniczy, Gniazdo. Jak dotąd (stan na koniec 2017 r.) wydał drukiem kilkadziesiąt artykułów oraz 10 pozycji książkowych (2 jako współautor).

    Jest autorem kompleksowego projektu poprawek do jednej z wersji ustawy o ochronie przyrody oraz szeregu ekspertyz dendrologicznych dla Warszawy i Łodzi. Wspólnie z TVP-Łódź i TV-TOYA przygotował wiele reportaży o treściach ekologicznych dotyczących Łodzi i jej okolic.

    Niegdyś w działalności politycznej trwale związał się z ruchem ludowym, a zwłaszcza ruchem uniwersytetów ludowych. Początkowo działał w
Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych, a następnie w Komitetecie Odrodzenia Uniwersytetów Ludowych przy KKW NSZZ >Solidarność< (kierowanym wówczas przez dr Narcyza Kozłowskiego, a wspieranym przez ówczesnego v. przewodniczącego KKW >Solidarność< Lecha Kaczyńskiego).

    W latach 90-tych minionego stulecia był twórcą i przewodniczącym Klubu Uniwersytetów Ludowych przy Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentem Bałtyckiego Uniwersytetu Ludowego w Opaleniu i Solarzowego Uniwersytetu Ludowego w Gaci Przeworskiej. Współdziałał również z duńskim Uniwersytetem Ludowym w Ryslinge Hojskole. Zasiadał we władzach głównych Związku Polaków >Młody Las< z siedzibą w Malborku.

    Od dłuższego już czasu aktywnie działa w organizacjach ekologicznych. Najpierw w Lidze Ochrony Przyrody, następnie w partii “Zieloni” RP (nie mylić z partią ZIELONI 2004), z ramienia której kandydował na radnego Rady Miasta Łodzi. Aktualnie jest członkiem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego
organizacji propagującej idee ochrony przyrody i środowiska w Regionie Łódzkim.

DOROBEK WYDAWNICZY
wybrane pozycje wg stanu na koniec 2017 r. (układ chronologiczny) :
ZZZ
PRACA MAGISTERSKA
Zjazd Słowiański w Belgradzie 8-11 [16] XII 1946. Wzloty i upadki >nowego ruchu słowiańskiego<, UŁ, Łódź 1994 [obroniona pod kierunkiem prof. A. Głowackiego].

PUBLIKACJE NA ŁAMACH PERIODYKÓW NAUKOWYCH, POPULARNO-NAUKOWYCH I POPULARNYCH:
>Sławianin< (1841-1843) zapomniane czasopismo słowiańskie, "Slavia Orientalis" 1997, t. XLVI;
Początki idei słowiańskiej i słowianoznawstwa naukowego na ziemiach polskich, [w:] "Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku", Łódź 1998;
>Kalendarz Słowiański< środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 1998, t. 61;
Pierwiastki słowianofilskie w programie powojennego Związku Młodzieży Wiejskiej RP >Wici<, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" 1998;
Polska w >nowym ruchu słowiańskim< z działalności Komitetu Słowiańskiego w Polsce w latach 1945-1947, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2000, t. 69;
Komitet Słowiański w Polsce. Oddział w Łodzi (1946-1951), "Rocznik Łódzki" 2001, t. 48;
Kongres Słowiański w Belgradzie 8-11 [16] grudnia 1946 r., "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" [2002], t. XXXVII;
Propaganda słowiańska w Polsce Ludowej w latach 1944- 1947 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Słowiańskiego w Polsce, "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" [2005] t. XL;
Mundur leśnika w czasach Królestwa Polskiego (1819-1935), "Trybuna Leśnika" 2005;
200 lat w służbie polskich lasów, "Przegląd Leśniczy" 2007;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.). "Wolne" inicjatywy słowiańskie z lat 1945- 1953. Cz. I, "Gniazdo" 2(7)/2009;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.). Wolne" inicjatywy słowiańskie z lat 1945- 1953. Cz. II., "Gniazdo" 1(8)/2010;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowi